en-USel-GRcs-CZro-ROde-ATsl-SIfr-FR
en-USel-GRcs-CZro-ROde-ATsl-SIfr-FR
Menu

Dobra praksa recikliranja OEEO

Dobra praksa recikliranja OEEO

Odpadna električna in elektronska oprema, znana tudi pod imenom e-odpadki, je v svetovnem merilu ena izmed najhitreje rastočih vej v komunalnih odpadkih. E-odpadki vsebujejo vredne vire, ki jih lahko zlahka recikliramo, vsebujejo pa tudi nevarne snovi, ki se morajo okolju primerno obdelati. Zaradi slednjega so mnoge države uvedle programe, ki se ukvarjajo s tem izzivom. Sistem za recikliranje mora biti stroškovno učinkovit ter povrniti vložene materiale in energijo, hkrati pa ustrezati okoljskim standardom. Švica ima dva takšna sistema za recikliranje e-odpadkov, ustanovljena na prostovoljni osnovi, ki delujeta že od leta 1991. Članek* vrednoti zgodovinske podatke o sistemu SWICO in ocenjuje razvoj stroškov sistema. Napoveduje tudi, kakšen bo razvoj odpadnih osebnih računalnikov do leta 2020.

 

Med ustanavljanjem SWICO-a je bilo sprejetih veliko pragmatičnih odločitev. Ena izmed njih se kaže v uvedbi napredne dajatve recikliranja za vsak prodan kos elektronske opreme. Od leta 1994 do danes se je SWICO širil svoje dejavnosti, zmanjševal dajatve ter povečal stopnjo donosa za skoraj 100 %. V članku je narejena primerjava med SWICO in podobnim sistemom e-odpadkov na Norveškem. Čeprav se sistema razlikujeta pri izračunu poplačila za recikliranje, norveški sistem prilagaja stroške z dejanskimi cenami kovin in plastike, drugi sistemi pa so dosegli visoke stopnje donosov ter znižali provizije recikliranja. Sistemi so prav tako sprejeti na državni ravni in so usklajeni z visokimi okoljskimi standardi. Norveški sistem se celo lahko pohvali najnižjimi dajatvami v Evropi, medtem ko ohranja visko stopnjo preglednosti.  

Objavljeno v:

Electronics and the Environment, 2006. Proceedings of the 2006 IEEE International Symposium on

Datum konference:

8-11 May 2006, Page(s): 281 - 287, ISSN: 1095-2020, Print ISBN:1-4244-0351-0, INSPEC Accession Number: 9089139Conference Location :
Scottsdale, AZ
Digital Object Identifier :
10.1109/ISEE.2006.1650077
How do you dispose of unwanted IT equipment? A best practice guide to IT decommissioning by UK charity Computer Aid International.


 

RECDEV | Innovative solutions for WEEE Recycling Industry

                           

Project number540527-LLP1-2013-1-GR-LEONARDO-LMP

Contract no. 3013-3087/001-001

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.
Background Color:
 
Background Pattern:
Reset