en-USel-GRcs-CZro-ROde-ATsl-SIfr-FR
en-USel-GRcs-CZro-ROde-ATsl-SIfr-FR
Menu

Dejstva

Dejstva

Odpadna električna in elektronska oprema (OEEO)

(vir: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/key_waste_streams/waste_electrical_electronic_equipment_weee)

Odpadna električna in elektronska oprema (OEEO) je trenutno ena od najhitreje rastočih vrst odpadkov v EU, raste za 3–5 % letno. OEEO vsebuje različne snovi, ki predstavljajo resno tveganje za okolje in zdravje, če je ne obravnavamo pravilno. Po drugi strani pa recikliranje OEEO ponuja znantne možnosti v ponudbi sekundarnih surovin na trgu. 

Zakonodaja EU, ki spodbuja zbiranje in recikliranje takšne opreme (Smernica 2002/96/EC o OEEO), je v veljavi že od februarja 2003. Zakonodaja zagotavlja programe zbiranja opreme, po katerih lahko potrošniki brezplačno vrnejo svojo odpadno opremo.

Cilj teh programov je povečati stopnjo recikliranja in/ali ponovno uporabo takšnih izdelkov (glej Cilje spodaj).

V EU je trenutno po poročilih zbirnih programov tretjina OEEO ločeno zbrana in primerno obravnavana (opomba: nekatera oprema je lahko namenjena v države nečlanice).

Ostala OEEO je ali 1) zbrana pri neregistriranih podjetjih in primerno obravnavana, ali 2) zbrana pri neregistriranih podjetjih in neprimerno obravnavana ali celo nezakonito izvožena v tujino ali pa 3) odložena kot del preostalih odpadkov (npr. na odlagališčih ali v sežigalnicah). Evropska komisija je popravila smernico OEEO, da bi povečala količino pravilno zbrane in obravnavane OEEO, znižala količino OEEO na odlagališčih ter dala državam članicam orodje, s katerim se lahko učinkoviteje borijo proti nezakonitemu izvažanju OEEO.

Podatki

Smernica o OEEO postavlja trenutni cilj – da iz gospodinjstev zberejo vsaj 4 kg OEEO letno na prebivalca.


Please click on the map to increase the image!

Vsi zbrani podatki o električni in elektronski opremi (EEO) na trgu ter o obravnavanju OEEO so predstavljeni v spodnjih tabelah.

Prosimo upoštevajte:

Stopnja obnovitve ter stopnja recikliranja (v %) OEEO sta merili za učinkovitost obdelave.

To je razmerje med vrnjenimi in recikliranimi ter ponovno uporabljenimi količinami in celotno količino obdelane OEEO (in ne proti celotni količini ustvarjene OEEO ali EEO, dane na trg).

Collection of WEEE, by country, year and EEE-Category, in tonnes, percent and number (where available)

Treatment of WEEE, by country, year, EEE-Category and treatment type, in tonnes and kg per inhabitant

EEE put on the market, collection and treatment of WEEE , by country, year, EEE-Category and treatment type, in number (if available), tonnes, percent (%) and kg per inhabitant

Odpadna električna in elektronska oprema (OEEO) [env_waselee]

Zadnja posodobitev dne       20.11.13 Pridobljeno dne     19.02.14

Vir: Eurostat

ENOTA      Tone

GEO       Belgija

LETO      2010

ODPADKI/WST_OPER Izdelki, dani na trg
Odpadki, zbrani iz gospodinjstev Odpadki, zbrani iz drugih virov
Zbrani odpadki
Obdelani v državah članicah
Obdelani v drugi državi članici EU
Obdelani zunaj EU
Veliki gospodinjski aparati
108.938,3 45.926 1.514,6 47.440,6 40.875,5 5.834,3 0
Mali gospodinjski aparati
26.565,1 9.726,5 22 9.748,6 9.619,8 0 0
IT in telekomunikacijska oprema
66.446,4 18.081 544,9 18.625,9 17.935,3 379,5 0
Potrošniška oprema
32.929,1 22.724,8 0 22.724,8 22.313,8 0 0
Svetila 25.576,5 1.406,2 60 1.466,2 1.447,6 0 0
Sijalke, ki vsebujejo pline
4.956,2 1.246,7 0 1.246,7 1.246,6 0 0
Električno in elektronsko orodje
13.979,5 2.322,9 9,6 2.332,5 2.302,6 0 0
Igrače, oprema za šport in prosti čas
5.853,5 231,2 0 231,2 228,1 0 0
Medicinske naprave
3.543,7 32,3 278,9 311,3 310,8 0 0
Instrumenti za opazovanje in nadzorovanje
2.931,7 74,6 41 115,6 119,7 0 0
Avtomatski razpršilniki
2.810,4 0 1.313,2 1.313,2 1.209,4 0 0

Odpadna električna in elektronska oprema (OEEO) [env_waselee]                                           

Zadnja posodobitev dne        20.11.13 Pridobljeno dne     19.02.14                                              

Vir: Eurostat                                                                              

GEO       Avstrija                                 

LETO      2010

WST_OPER Vrnjeno Vrnjeno       Celotno recikliranje in ponovna uporaba
Celotno recikliranje in ponovna uporaba
Ponovna uporaba
Ponovna uporaba    
WASTE/UNIT v tonah
v odstotkih v tonah v odstotkih v tonah v odstotkih
Veliki gospodinjski aparati
28.425,7 90 26.220 83 725,5 :
Mali gospodinjski aparati
5.410,6 88 4.533,8 74 29,2 :
IT in telekomunikacijska oprema
14.679,6 91 12.772,2 80 270 :
Potrošniška oprema
14.130,9 94 12.535,2 83 229,4 :
Svetila 883,1 88 735 73 2,7 :
Sijalke, ki vsebujejo pline
796,9 92 796,9 92 0 :
Električno in elektronsko orodje
1.599,6 88 1.371,9 75 21,8 :
Igrače, oprema za šport in prosti čas
56,6 88 47,5 74 0,3 :
Medicinske naprave
180,8 89 155,2 76 8,6 :
Instrumenti za opazovanje in nadzorovanje
146,5 89 123,5 75 0,8 :
Avtomatski razpršilniki
60,2 93 55,3 86 3,7 :

 

RECDEV | Innovative solutions for WEEE Recycling Industry

                           

Project number540527-LLP1-2013-1-GR-LEONARDO-LMP

Contract no. 3013-3087/001-001

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.
Background Color:
 
Background Pattern:
Reset