en-USel-GRcs-CZro-ROde-ATsl-SIfr-FR
en-USel-GRcs-CZro-ROde-ATsl-SIfr-FR
Menu

Povzetek

Povzetek

Cilj projekta RECDEV je razviti takšno usposabljanje, ki bo uporabnike seznanilo z razgradnjo električne in elektronske opreme ter z vrstami in kakovostjo materialov, uporabljenih v EEO. Usposabljanje bo podprto z IKT, izvedljivo bo na daljavo ali pa se bo uporabnik lahko učil sam.

Projekt RECDEV razvija usposabljanje s specializirano metodologijo za demontažo električnih in elektronskih naprav ter prepoznavanje vrst in kvalitete materialov, iz katerih so sestavljene te naprave. Vsebina izobraževanja za delavce, ki se bodo s tem ukvarjali, bo v obliki scenarijev v 3D okolju, kjer bo gradivo v večji meri slikovno in glasovno predstavljeno. Preden bo torej uporabnik /delavec v roke dobil pravo napravo, bo lahko to isto napravo razstavil najprej v virtualnem okolju, kjer bo prav tako lahko preveril, iz česa in kako je naprava sestavljena. Usposabljanje za delavce na višjem mestu bo prav tako v 3D okolju; z ontologijo (opisom zasnov in povezav med njimi)  bodo lahko dostopali do nadaljnjih informacij o napravah, materialih za recikliranje, kako določiti kvaliteto različnih delov v napravi za prodajo, kdo jih bo kupil itd. Prednost projekta RECDEV je v tem, da bodo vsebino 3D scenarijev lahko posodobili tudi laiki. S tehniko povleci z miško in spusti bodo lahko prikazali različne možnosti EEO, nasvete proizvajalcev ter druge primere dobre prakse.

Namen projekta:

  1. Prispevati h kvaliteti vseživljenjskega učenja ter spodbuditi k večji zmogljivosti, inovacijam ter sistemom in praksam na tem področju v Evropi.
  2. Podpirati razvoj inovativne vsebine, osnovane na IKT, storitev, pedagogiko in prakso vseživljenjskega učenja.
  3. Podpreti sodelujoče na usposabljanju ter njihove nadaljnje aktivnosti pri pridobivanju in uporabi znanja, veščin in kvalifikacij za osebni razvoj, zaposljivost in           sodelovanje na evropskem trgu delovne sile.
  4. Podpreti inovacije in kakovostnejše poklicno izobraževanje, sisteme usposabljanja, institucije ter prakso.
  5. Spodbujati razvoj inovativnih praks na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja na sekundarnem nivoju ter spodbujati prenos le-tega iz držav članic projekta na druge države.
  6. Spodbujati zavest o tem, kako pomembni sta kulturna in jezikovna raznovrstnost v Evropi, hkrati pa se je potrebno boriti proti rasizmu, predsodkom in ksenofobiji.

 

 

 

RECDEV | Innovative solutions for WEEE Recycling Industry

                           

Project number540527-LLP1-2013-1-GR-LEONARDO-LMP

Contract no. 3013-3087/001-001

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.
Background Color:
 
Background Pattern:
Reset