en-USel-GRcs-CZro-ROde-ATsl-SIfr-FR
en-USel-GRcs-CZro-ROde-ATsl-SIfr-FR
Menu

About RECDEV Project

Proizvodnja električne in elektronske opreme (EEO) je ena izmed najbolj razvijajočih se panog v celotni industrijski proizvodnji. Zaradi tako hitrega razvoja panoge so ti proizvodi ena najpomembnejših kategorij odpadkov, s katerimi je potrebno pravilno ravnati. Življenjska doba električnih in elektronskih naprav se krajša, zato je bilo v zadnjem desetletju na področju upravljanja s temi odpadki narejenega zelo veliko. Ključna točka v procesu recikliranja naprav je zgodnje odkrivanje in odstranitev strupenih snovi iz prej omenjenih proizvodov. Nato sledi ločevanje in razstavljanje različnih delov naprave. Različne materiale prodajo ustreznim tovarnam za (ponovno) uporabo.  

V omenjenem postopku je znanje zelo pomembno. Zaradi velikega števila proizvajalcev ter razvoja te industrije je včasih zelo težko prepoznati vse dele naprave, z njimi pravilno ravnati, jih pravilno in varno odstraniti, da jih ne poškodujemo.  

Cilj projekta RECDEV je razviti takšno usposabljanje, ki bo uporabnike seznanilo z razgradnjo električne in elektronske opreme ter oredeliti  vrste in kakovost materialov, uporabljenih v EEO. Usposabljanje bo podprto z IKT, izvedljivo bo na daljavo ali pa se bo uporabnik lahko učil sam. Usposabljanje je namenjeno tako zaposlenim na nižji stopnji (ločevanje) kot tudi višji stopnji (prepoznavanje materialov) v podjetjih – vse za boljšo zaposljivost, varnost pri delu, izboljšanje spretnosti pri delu. Z usposabljanjem bi zapolnili vrzel v industriji OEEO. Vsebina usposabljanja bo v obliki različnih scenarijev, ki bodo podprti z multimedijo. S pomočjo IKT Virtualne okoljske aplikacije bodo scenariji v obliki 3D in bodo prikazovali situacije v resničnem svetu. Uporabniki aplikacije bodo tako lahko sodelovali v 3D-simulacijah – na osnovi scenarijev usposabljanja v razmerah iz resničnega sveta pri razstavljanju naprav.   

 

 RECDEV | Innovative solutions for WEEE Recycling Industry

                           

Project number540527-LLP1-2013-1-GR-LEONARDO-LMP

Contract no. 3013-3087/001-001

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.
Background Color:
 
Background Pattern:
Reset