en-USel-GRcs-CZro-ROde-ATsl-SIfr-FR
en-USel-GRcs-CZro-ROde-ATsl-SIfr-FR
Menu

Date

Date

Deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE)

(sursa:  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/key_waste_streams/waste_electrical_electronic_equipment_weee)

Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) sunt în prezent considerate a fi deseurile cu cel mai rapid flux de crestere din UE, în creștere la 3-5% pe an. DEEE conțin diverse substanțe care prezintă riscuri considerabile pentru mediu și sănătate, dacă sunt tratate inadecvat. Pe de altă parte, reciclarea DEEE oferă oportunități substanțiale în ceea ce privește producerea materiilor prime secundare disponibile pe piață.

Legislația UE promovează colectarea și reciclarea acestor echipamente (Directiva 2002/96/CE privind DEEE) a fost în vigoare din februarie 2003. Legislația prevede crearea de sisteme de colectare, unde consumatorii returneaza echipamentele lor de deșeuri folosite gratuit.

 Obiectivul acestor programe este de a crește reciclarea și/sau reutilizarea unor astfel de produse (a se vedea obiectivele de mai jos).În prezent, o treime din DEEE în UE este raportată de către sistemele de conformitate colectate separat și gestionate în mod corespunzător (nota o parte din aceasta ar putea fi pentru destinații din afara statului membru de origine).

Restul de DEEE este fie 1), colectat de către întreprinderile neînregistrate și tratate în mod corespunzător 2), colectat de către întreprinderile neînregistrate și tratate necorespunzător sau chiar exportat ilegal în străinătate sau 3) eliminat, ca parte a deșeurilor reziduale (de exemplu, la gropile de gunoi sau în incineratoare). Prin urmare, Comisia Europeană a revizuit directiva DEEE, în scopul de a crește cantitatea de DEEE colectate și tratate corespunzător, pentru a reduce volumul care se elimina, și pentru a oferi statelor membre instrumentele necesare pentru a lupta mai eficient  impotriva exportului ilegal de deșeuri .

 

Date

 

Directiva DEEE stabilește în prezent un obiectiv de colectare de minim 4 kg pe an pe cap de locuitor de DEEE provenite din gospodării.

Please click on the map to increase the image!

Toate datele colectate de la echipamente electrice și electronice (EEE) introduse pe piață și tratarea DEEE sunt prezentate în tabelele de mai jos.

 

Vă rugăm să rețineți:

"Gradul de recuperare și reciclare" (%) al DEEE măsoara "eficiența tratamentului".

 Acesta este raportul dintre / și sumele recuperate "" "reciclate și reutilizate", față de cantitatea totală de DEEE "tratat" (și nu față de cantitatea totală de DEEE "generate" sau EEE "pe piata").

Colectarea  DEEE, pe tara, an si Categorie EEE, in tone, procent si numar (unde sunt disponibile)

Tratamentul WEEE, pe tara, an, Categorie EEE si tip de tratament, in tone si kg/locuitor

EEE pe piata, colectarea si tratarea DEEE ,pe tara, an, Categorie EEE si tip de tratament, in numar(daca este disponibil), tone, procent (%) si kg/locuitor.


Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) [env_waselee]


   Ultima actualizare    20.11.13 Extras la     19.02.14

Sursa datelor: Eurostat

UNITATE      Tone

GEO       Belgia

TIMP      2010

DESEURI/WST_OPER Produse puse pe piata
Deseuri colectate de la gospodarii
Deseuri colectate de la alte surse
Deseuri colectate
Tratate in Statele Membre
Tratate in alt Stat Membru al UE
Tratate in afara UE
Aparate mari din gospodarii
108.938,3 45.926 1.514,6 47.440,6 40.875,5 5.834,3 0
Aparate mici din gospodarii
26.565,1 9.726,5 22 9.748,6 9.619,8 0 0
Echipamente IT si telecomunicatii
66.446,4 18.081 544,9 18.625,9 17.935,3 379,5 0
Echipamente de larg consum
32.929,1 22.724,8 0 22.724,8 22.313,8 0 0
Echipamente de iluminat
25.576,5 1.406,2 60 1.466,2 1.447,6 0 0
Lampi cu descarcare de gaz
4.956,2 1.246,7 0 1.246,7 1.246,6 0 0
Instrumente electrice si electronice
13.979,5 2.322,9 9,6 2.332,5 2.302,6 0 0
Jucarii,echipament de sport si agrement
5.853,5 231,2 0 231,2 228,1 0 0
Dispozitive medicale
3.543,7 32,3 278,9 311,3 310,8 0 0
Instrumente de monitorizare si control
2.931,7 74,6 41 115,6 119,7 0 0
Dozatoare automate
2.810,4 0 1.313,2 1.313,2 1.209,4 0 0Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE)[env_waselee]                                           

Ultima actualizare        20.11.13 Extras la     19.02.14                                              

Sursa datelor: Eurostat                                                                              

GEO       Austria                                 

TIMP      2010

WST_OPER Recuperat Recuperat Total reciclat si reutilizat
Total reciclat si reutilizat
Reutilizat Reutilizat
Deseu/UNIT Tone Procent Tone Procent Tone Procent
Aparate mari din gospodarii
28.425,7 90 26.220 83 725,5 :
Aparate mici din gospodarii
5.410,6 88 4.533,8 74 29,2 :
Echipamente IT si telecomunicatii
14.679,6 91 12.772,2 80 270 :
Echipamente de larg consum
14.130,9 94 12.535,2 83 229,4 :
Echipamente de iluminat
883,1 88 735 73 2,7 :
Lampi cu descarcare de gaz
796,9 92 796,9 92 0 :
Instrumente electrice si electronice
1.599,6 88 1.371,9 75 21,8 :
Jucarii,echipamente de sport si agrement
56,6 88 47,5 74 0,3 :
Dispozitive medicale
180,8 89 155,2 76 8,6 :
Instrumente de control si monitorizare
146,5 89 123,5 75 0,8 :
Dozatoare automate
60,2 93 55,3 86 3,7 :

 

RECDEV | Innovative solutions for WEEE Recycling Industry

                           

Project number540527-LLP1-2013-1-GR-LEONARDO-LMP

Contract no. 3013-3087/001-001

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.<0} Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.
Background Color:
 
Background Pattern:
Reset