en-USel-GRcs-CZro-ROde-ATsl-SIfr-FR
en-USel-GRcs-CZro-ROde-ATsl-SIfr-FR
Menu

Nejlepší praxe recyklace OEEZ

Nejlepší praxe recyklace OEEZ

Nejlepší praxe recyklace OEEZ

  Odpad z elektrických a elektronických zařízení, jinak známý jako elektroodpad, je jedním z celosvětově nejrychleji rostoucích toků komunálních odpadů. Vzhledem k tomu, že elektroodpad obsahuje cenné suroviny, které lze snadno recyklovat, stejně jako nebezpečné látky, které mají být zpracovány environmentálně šetrným způsobem, mnoho zemí zahájilo programy na řešení této výzvy. Tyto systémy recyklace musí být nákladově efektivní a musí sloužit k opětovnému získání materiálu nebo energie v souladu s environmentálními normami. Ve Švýcarsku byly vytvořeny dva systémy pro recyklaci elektroodpadů na základě dobrovolnosti; v provozu jsou od roku 1991. Tento dokument hodnotí historické údaje o jednom systému: SWICO, a hodnotí vývoj nákladů systému. Také předpovídá vývoj množství odpadu pro osobní počítače až do roku 2020.

  V průběhu zřizování SWICO muselo být přijato mnoho pragmatických rozhodnutí, z nichž jedno vyústil v zavedení moderního recyklačního poplatku z prodeje každého elektronického prvku. Od roku 1994 do současnosti SWICO rozšířil svoji činnost, snížil své poplatky a zvýšil návratnost na téměř 100%. V této práci je uvedeno srovnání mezi SWICO a podobným systémem pro zpracování elektroodpadu z Norska. Přestože se oba systémy poněkud liší ve výpočtu návratnosti recyklace (norský systém uvažuje skutečné náklady  a ceny kovových a plastových částí), oba systémy dosáhly vysoké míry návratnosti a snížily současné recyklační poplatky. Oba systémy dodržují vysoké standardy ochrany životního prostředí a jsou celostátně přijaty.Navíc, norský systém nabízí nejnižší poplatky v Evropě při současně vysokém stupni transparentnosti.

Publikováno v:

Electronics and the Environment, 2006. Proceedings of the 2006 IEEE International Symposium on

Datum konference:

8.-11. května 2006, pp: 281 - 287, ISSN: 1095-2020, Print ISBN:1-4244-0351-0, INSPEC Accession Number: 9089139Conference Location :
Scottsdale, AZ
Digital Object Identifier :
10.1109/ISEE.2006.1650077
How do you dispose of unwanted IT equipment? A best practice guide to IT decommissioning by UK charity Computer Aid International.


 

RECDEV | Innovative solutions for WEEE Recycling Industry

                           

Project number540527-LLP1-2013-1-GR-LEONARDO-LMP

Contract no. 3013-3087/001-001

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Background Color:
 
Background Pattern:
Reset