en-USel-GRcs-CZro-ROde-ATsl-SIfr-FR
en-USel-GRcs-CZro-ROde-ATsl-SIfr-FR
Menu

European Legal Framework

European Legal Framework

LEGISLATIVA
http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/legis_en.htm

Seznam dokumentů OEEZ pro jednotlivé státy

ČESKÁ REPUBLIKA - právní předpisy pro nakládání s OEEZ

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=185~2F2001&rpp=15#seznam

V České republice byla směrnice 2002/96/EC implementována novelou zákona o odpadech č. 7/2005 Sb.

 https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=7~2F2005&rpp=15#seznam

Směrnice 2012/19/EC by implementována novelou zákona o odpadech č. 184/2014 Sb.

 https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=184~2F2014&rpp=15#seznam

 Nařízení vlády č. 352/2014 Sb. o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024.

 https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=352~2F2014&rpp=15#seznam

 Vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků.

 https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=237~2F2002&rpp=15#seznam

Vyhláška č. 352/2005 Sb. o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady.

 https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=352~2F2005&rpp=15#seznam


RAKOUSKO - právní předpisy pro nakládání s OEEZ

http://www.twinning-hw.rs/wp-content/uploads/2011/05/WEEE-EU.pdf

 

 

DÁNSKO- Modelový výpočet nákladů při nakládání s OEEZ.

http://www.wpi.edu/Pubs/E-project/Available/E-project-050612-085500/unrestricted/RenoSam_Final_Report.pdf

NĚMECKO-  Nakládání s OEEZ v Německu

http://isp.unu.edu/publications/scycle/files/ewaste-management-in-germany.pdf

   

IRSKO: Případová studie malého státu připravujícího se na směrnice OEEZ.

http://keskkond.ttu.ee/doc/Case%20study%20WEEE.pdf

IRSKO-Dokument s pokyny k přepravě odpadů elektrických a elektronických zařízení (OEEZ)

https://www.epa.ie/pubs/advice/waste/transfrontiershipmentofwaste/Guidance_Document_for_the_Shipment_of_WEEE_May_2010_website.pdf

IRSKO- OEEZ a spotřebitel

http://www.limerickcity.ie/Environment/ReduceReuseRecycleWasteDisposal/WasteatHome/WasteElectricalItems/Thefile,981,en.pdf

IRSKO-Informace pro maloobchodníky s elektrickými a elektronickými zařízeními (EEZ) a s bateriemi.

http://www.dublincity.ie/WaterWasteEnvironment/Waste/WasteRegulationsOffice/Documents/Information_for_Retailers_of_EEE_and_Batteries_EPA_July_2011.pdf

MAKEDONIE- Posouzení elektroodpadů v Makedonii

https://www.google.co.in/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=59&cad=rja&ved=0CFoQFjAIODI&url=http%3A%2F%2Fwww.metamorphosis.org.mk%2Fen%2Fpublications%2Fdoc_download%2F113-e-waste-assessment-macedonia&ei=i-VtUsf7CcHArAfhsoDABQ&usg=AFQjCNET4TKleHNcEmNUPg3pPyx2-_46gA&bvm=bv.55123115,d.bmk

RECDEV | Innovative solutions for WEEE Recycling Industry

                           

Project number540527-LLP1-2013-1-GR-LEONARDO-LMP

Contract no. 3013-3087/001-001

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Background Color:
 
Background Pattern:
Reset