en-USel-GRcs-CZro-ROde-ATsl-SIfr-FR
en-USel-GRcs-CZro-ROde-ATsl-SIfr-FR
Menu

Zaměření - Cíle

Zaměření - Cíle

Cíl projektu RECDEV

- je rozvíjet školicí program založený na IKT (Informační a komunikační technologie) pro samostudium a distanční vzdělávání, jež seznámí studující/uživatele s metodami demontáže elektrických a elektronických zařízení a s identifikací typů a kvality obsažených materiálů.

Specifické cíle projektu RECDEV

1. Integrovat stávající postupy a zkušenosti partnerů do návrhu vysoce kvalitních 3D školicích scénářů.

2. Rozvíjet, zkušebně realizovat a vyhodnotit interaktivní, multimediální a vícejazyčný školicí program, který seznámí praktikanty na nižší úrovni s demontáží a balením OEEZ, jež jim umožní vykonávat tuto činnost virtuálně, před přístupem k fyzickému zařízení. 

3. Rozvíjet, zkušebně realizovat a vyhodnocovat interaktivní výukový přístup, který pomůže pracovníkům na vyšší personální úrovni z odvětví recyklace rozvíjet své dovednosti při identifikaci typů OEEZ a kvality materiálů v OEEZ.

4. Modernizovat vzdělávací program OEEZ za pomoci nástrojů IKT a ontologie OEEZ.

RECDEV | Innovative solutions for WEEE Recycling Industry

                           

Project number540527-LLP1-2013-1-GR-LEONARDO-LMP

Contract no. 3013-3087/001-001

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Background Color:
 
Background Pattern:
Reset