en-USel-GRcs-CZro-ROde-ATsl-SIfr-FR
en-USel-GRcs-CZro-ROde-ATsl-SIfr-FR
Menu

Pracovní balíčky

Pracovní balíčky

1 . Projektový management

Cíle

 1. Organizovat, plánovat a řídit projekt, a to jak z administrativního, tak z technického hlediska.
 2. Zajistit průběžné sledování a vyhodnocování pokroku v souladu s cíli projektu.
 3. Vytvořit mechanismus vzájemného hodnocení, který bude poskytovat zpětnou vazbu managementu (administrativně - technickému) k nezávislému hodnocení kvality výstupů a výsledků.

 


Konkrétněji :
 1. Úspěšně zahájit projekt vyjasněním cílů projektu a pracovních balíčků, procesu monitoringu a reportáží a pracovních odpovědností všech zúčastněných stran.
 2. Nastavit a administrativně spravovat nástroje, provoz a dokumenty pro efektivní spolupráci a komunikaci mezi všemi zúčastněnými stranami.
 3. Plánování a sledování požadovaných činností pro včasnou a kvalitativní realizaci výstupů projektu v rámci plánovaných pracovních balíčků.
 4. Sledování a řízení projektového pokroku a zdrojů, zajištění přímého a včasného toku informací v každé rozhodovací úrovni.
 5. Identifikace potenciálních rizik a změn (interní nebo externí) a jejich efektivní řízení pomocí předdefinovaných metod.
 6. Úspěšně dokončit projekt poskytnutím konečných výsledků projektu a stanovením základů pro jejich uvádění na trh.


2. Zajištění kvality


Cíle

 1. Zajistit, aby projekt dosahoval nejvyšších standardů provozu, výsledků a odpovědnosti, s využitím všech fází CQAF (Rámcové zajištění kvality) modelu (plánování, implementace, hodnocení a posuzování, revize).
 2. Na konci projektu zajistit celkové kritické zhodnocení projektu, a zejména, do jaké míry bude dosaženo záměrů a cílů, jak jsou definovány v úvodu.
 3. Zajistit, aby bylo při projektu využito průběžné kritické hodnocení a přezkušování jeho provozu a výsledků.
 4. Stanovit, do jaké míry projekt odpovídá navrženému pracovnímu plánu.
 5. Hodnotit a poskytovat poradenství o způsobech, kterými se projekt možná bude muset přizpůsobit neočekávaným kontextuálním faktorům pro dosažení plánovaných cílů a záměrů.
 6. Kontrolovat a hodnotit efektivitu vztahu projektu k zúčastněným stranám, uživatelům a odvětvovým subjektům.
 7. Kontrolovat a hodnotit přínos jednotlivých partnerů k celkovému projektu.
 8. Kontrolovat a hodnotit efektivitu postupů, činností a výsledků projektu.
 9. Cílem Plánu řízení jakosti je schvalovat, sledovat a vyhodnocovat proces projektu a výkonnost partnerů s cílem zajistit hladký průběh a optimální výsledky.3 . Vývoj metodiky školení a scénářů

Cíle

1. Vytvořit společný základ týkající se rámce vzdělávacích kurzů (obsahující osnovu a pedagogiku).

2. Definovat specifika, jež bude následovat vývoj vzdělávacích materiálů.
3. Vyvinout dva vzdělávací kurzy založené na scénářích vzdělávání a ontologii pro dvě cílové skupiny.


4 . Vývoj a nastavení virtuálních prostředí

Cíle
 1. Nastavit pilotní platformy (jednu pro každou zemi s nahranými 3D vzdělávacími scénáři) spolu s potřebnou dokumentací a podpůrným materiálem. Metodika bude postupovat podle Inkrementálního vývoje Procesního inženýrství (IDPE – ang. zkr.), přičemž budu brány v úvahu základní principy Rational Unified Process (RUP). 
 2. Jejím nejdůležitějším prvkem je, že stanovení konečného řešení se nevztahuje úplně na začátek pracovního balíčku, ale je určován krok za krokem při vývoji prototypů, které jsou používány pro extrakci navazujících požadavků.


5 . Pilotní provedení a hodnocení

Cíle

 1. Hlavním cílem pracovního balíčku je ověřit virtuální prostředí RECDEV ve všech zúčastněných zemí ve funkci školení a podpůrného nástroje pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

 


6 . Šíření

Cíle

 

 1. Cílem tohoto pracovního balíčku je šíření výsledků projektu mezi všemi zúčastněnými stranami v zúčastněných zemích.
 2. Včasná propagační činnost bude přitahovat zúčastněné strany k účasti, a zaváže je navzájem k postupu na projektu. 
 3. Později šíření se zaměří na široké rozšíření výsledků projektu s cílem mobilizace dalších příjemců a  dosažení povědomí o výsledcích projektu v sektoru recyklace.7 . Využití výsledků

Cíle

 1. Plně využít výsledky projektu v maximální kapacitě partnerství.
 2. Zajistit zhodnocení výsledků projektu ve všech partnerských zemích. 
 3. Vytvořit pověst projektu prostřednictvím sdělovacích médií a marketingových příležitosti.
 4. Etablovat hotový výrobek jako cenný a unikátní vzdělávací pomůcku v odvětví recyklace.
 5. Zajistit maximální využívání a šíření produktů a výsledků projektu.
 6. Zrealizovat změny na strategické úrovni v užívání výuky na základě 3D pro opětovné začlenění vyloučených komunit k celoživotnímu učení.RECDEV | Innovative solutions for WEEE Recycling Industry

                           

Project number540527-LLP1-2013-1-GR-LEONARDO-LMP

Contract no. 3013-3087/001-001

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Background Color:
 
Background Pattern:
Reset