en-USel-GRcs-CZro-ROde-ATsl-SIfr-FR
en-USel-GRcs-CZro-ROde-ATsl-SIfr-FR
Menu

Abstrakt

Abstrakt

Cílem projektu RECDEV je vývoj školicího programu založeného na IKT (Informační a komunikační technologie) pro samostudium a distanční vzdělávání, jež seznámí studující/uživatele s demontáží elektrických a elektronických zařízení (EEZ) a s identifikací typů a kvality obsažených materiálů.

Projekt RECDEV nabízí vývoj specializované metodiky školení demontáže elektrických a elektronických zařízení a identifikace typu a kvality materiálů, které dané EEZ obsahuje. Výukový materiál pro uživatele bude rozvíjen ve formě scénářů pro 3D prostředí,  které umožňují uživatelům dozvědět se více o tvaru a součástech jednotlivých zařízení, demontovat je ve virtuálním světě s využitím méně textu a více zvukových a animačních pokynů, dříve, než je bude uživatel provádět na skutečném zařízení. Výukový materiál pro pracovníky na vyšší úrovni bude nabízen také ve 3D scénářích , ale s pomocí ontologie budou schopni získat další informace o zařízení, materiálech určených k recyklaci, jak určit kvalitu jednotlivých částí a potenciál jejich využití (kdo by si je mohli koupit). Výhodou projektu RECDEV je, že 3D scénáře školení bude možné snadno aktualizovat bez účasti autorů experty, kteří budou schopni přetažením (myší) a vložením částí prezentovat různé varianty EEZ, tipy výrobců a jiné nejlepší postupy. Projekt si klade za cíl:

1 . Přispět k rozvoji kvalitního celoživotního vzdělávání a podporovat vysokou výkonnost, inovace a evropský rozměr v systémech a postupech v dané oblasti.

2 . Podporovat rozvoj inovačního vzdělávání založeného na IKT, službách, pedagogice a praxi.

3 . Podporovat účastníky odborné přípravy a dalších vzdělávacích činností v získávání a používání vědomostí , dovedností a kvalifikací podporujících osobní rozvoj, zaměstnatelnost a účast na evropském trhu práce.

4 . Podporovat zvyšování kvality a inovace profesního školení a systémů přípravy, institucí a praxe.

5 . Podporovat rozvoj a předávání inovačních postupů v oblasti odborného vzdělávání a profesní přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni, včetně předávání z jedné zúčastněné země do dalších.

6 . Podporovat zvyšování povědomí o významu kulturní a jazykové rozmanitosti v Evropě, stejně jako o potřebě boje proti rasismu, předsudkům a xenofobii.

 

 

 

RECDEV | Innovative solutions for WEEE Recycling Industry

                           

Project number540527-LLP1-2013-1-GR-LEONARDO-LMP

Contract no. 3013-3087/001-001

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Background Color:
 
Background Pattern:
Reset